Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

item - Centrum Psychologiczne » nasz zespół


Teresa Jadczak-Szumiło
dr n.społecznych, psycholog

 

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - promotor prof. Elżbieta Hornowska.
Absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.
Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci - opracowała w tym obszarze kwestionariuszn do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS - skala do oceny noworodków T. Brazeltona...


czytaj więcej »

Emil Szumiło

 

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie psychoterapii lęku i zaburzeń osobowości. Pomaga rodzicom w rekonstrukcji bezpiecznego stylu przywiązania u dzieci. Pracuje w ramach nowego podejścia terapeutycznego stworzonego przez Jeffreya Younga dyrektora Instytutu Psychoterapii w Nowym Jorku. Opracował cykl zajęć dla rodziców pomagających lepiej rozumieć zachowania dzieci.  Jest autorem programu związanego z pracą nad stylami przywiązania w rodzinie. Program funkcjonował pod nazwą Akademia Świadomego Rodzica  - a obecnie Program Regulacji Emocji dla rodziców. Specjalizuje się w pomocy rodzinom w zakresie rekonstrukcji więzi, zmiany stylu przywiązania, zwiększenia kompetencji rodziców w zakresie rozumienia dzieci i budowania dobrych relacji w rodzinie.
 

 

 

Bernadetta Wołoszyn

 

Jest fizjoterapeutą. Specjalizuje się w zakresie neurostymulacji dzieci takimi metodami jak: terapia manualna, terapia sensoryczna, terapia odruchów, terapia motoryczna. Wykorzystuje w swojej pracy także metodę MNRI®. Jest to kompleksowy zestaw programów, które koncentrują się na odruchach motorycznych i integracji systemu sensorycznego. Pracuje jako terapeuta na obozach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym FASD. Jest diagnostą w zakresie deficytów neurorozwojowych oraz terapeutą neurorozwojowym. Specjalizuje się w neurostymulacji i rehabilitacji niemowląt i małych dzieci.
Jest diagnozstą i terapeutą neurorozwojowym  w zakresie protokołu BND.

 

Edyta Gotkowska

Jest pedagogiem, absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neurorozwojowej. Pracuje jako członek zespołu  na turnusach terapeutycznych dla dzieci z FASD. Aktywnie pracowała nad opracowaniem modelu programu terapii dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym FASD. Specjalizuje się w neurostymulacji rozwoju dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

 

 

Lek. med. Szymon Grzywacz - lekarz, specjalista chorób wewnętrznych

Wice - prezes Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii PTO - ozon. Członek Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Przez 7 lat pracował w klinice kardiologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Odbywał szkolenia medyczne  w Polsce (pod okiem konsultanta krajowego w dziedzinie interny prof. J. Imieli) i w Niemczech - Diakoniesches Krankenhaus Schwabisch Hall Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Friedrich-Schiller-Uniwersitat-Uniwersitatklinikum w Jenie.)
Szkolenia z zakresu medycyny naturalnej i ozonoterapii odbywał m.in. w Zurychu, Bukareszcie, Berlinie, Recklinghausen i Rzymie.
Prowadził wykłady dla studentów GWSP w Chorzowie z zakresu medycyny naturalnej, prelekcje na kongresach naukowych m.in. na pierwszej konferencji w Polsce poświęconej ozonoterapii w roku 2016, warsztaty dla lekarzy, spotkania edukacyjne dla pacjentów kardiologicznych i onkologicznych, a także programy z zakresu prewencji nowotworów.
W praktyce lekarskiej wykorzystuje metody lecznicze wchodzące w skład medycyny zintegrowanej, propaguje i praktykuje zdrowy styl życia, naturalne metody prewencji i leczenia. Na codzień pracuje w Instytucie Ozonoterapii Salus w Warszawie. Na stałe współpracuje z Centrum Item konsultując rodziny w zakresie naturalnego wspomagania zdrowia, doboru diety i suplementacji, oczyszczania organizmu. Dobór diety i suplementacji odbywa się zawsze po wykonaniu zindywidualizowanej diagnostyki.

 

 

Lek.med. Joanna Boroń - Zyss

Jest lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży. Kieruje oddziałem psychiatrii dziecięcej Wielospecjalistycznego Szpitala Pediatrycznego w Krakowie. Specjalizuje się w różnicowej diagnozie klinicznej: autyzm, ADHD, FASD, tiki. lęki. Posiada certfikat diagnosty w zakresie FASD.

 

 

Lek. med. Karolina Jadczak - Łoboda

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie psychiatrii osób dorosłych. Ukończyła Studia Podplomowe na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie: Podstawy psychoterapii - 2 lata pod kierunkiem, Szczegółowe problemy psychoterapii - 2 lata. Studia pod kierunkiem naukowym prof. J. Aleksandrowicza.
Posiada certyfikat w zakresie diagnozy FASD.

 

Hanna Antczak

Z wykształcenia prawnik, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, z zamiłowania rodzic, trener umiejętności rodzicielskich w naszym zespole. Od wielu lat wspiera rodziców w tym rodziców adopcyjnych w prowadzeniu dzieci, zwłaszcza jeśli potrzebują pomocy w pracy nad stylem przywiązania. Razem z Emilem Szumiło i dr Teresą Jadczak-Szumiło prowadzi warsztaty i treningi umiejętności rodzicielskich oparte o regulację emocji w paradygmacie przywiązania. Specjalizuje się w edukacji specjalistów w zakresie krzywdzenia dzieci i traumy wczesnodziecięcej. Pracuje w programach edukacyjnych prowadzonych przez Item-Centrum Psychologiczne i W Fundacji Rodzina od A do Z w ramach realizacji zadań z Narodowego programu Zdrowia.

 

Adam Czop

Informatyk, wspiera nas w działaniach Fundacji Rodzina od A do Z.

 

 

Aneta Ładusiak-Mrowiec

Obsługa sekretariatu.

 

Wszystkie osoby z jakimi współpracujemy wymieniane są na naszej stronie! 

Powoływanie się na współpracę z naszą pracownią bez adnotacji na stronie www.item-psychologia.pl jest nieuprawnione i w żaden sposób nie uzgodnione!

 

Współpraca z innymi instytucjami:

Zakład Radiologii Collegium Medicum UJ

PARPA Warszawa

Międzynarodowe konsorcjum badań nad FAS - CIFASD