Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

item - Centrum Psychologiczne » szkolenia


 

Specjalizujemy się w diagnostyce i terapii zaburzeń związanych z przywiązaniem. Nasza wiedza była zdobywana podczas szkoleń z terapeutami z Wielkiej Brytanii i jest konsekwencją piętnastoletniej pracy terapeutycznej z rodzicami dzieci, które na skutek separacji doświadczyły traumy i powikłań w zakresie stylu przywiązania. Praca terapeutyczna nad regulacją emocji i modyfikacjąi WMO jest kluczem do zrozumienia i modyfikacji wielu zachowań człowieka na przestrzeni całego cyklu życia. W tym zakresie szkolimy też specjalistów i rodziców. Zapraszamy aktualnie na następujące szkolenia:

Szkolenia z zakresu przywiązania:

Warsztat bazowy "Więź jako czynnik ochronny"

 

 

Warsztat bazowy przeznaczony jest dla osób, które chcą uczyć się pomocy psychologicznej w sytuacjach związanych z zaburzeniami więzi. Warsztat bazowy jest dostępny w trzech wersjach ze względu na specyfikę działań zawodowych:

 • dla specjalistów pracujących w psychoterapii ( psycholodzy i lekarze psychiatrii ). Zapisy na podstawie dyplomu i ankiety dotyczącej szkolenia zawodowego.
 • Koszt szkolenia: 1 800 zł

Ankieta tutaj

 • dla pracowników służb społecznych (pracownicy socjalni, koordynatorzy, asystenci rodzinni, kuratorzy, sędziowie). Zgłoszenia po wysłaniu ankiety. 

Ankieta tutaj

 • dla rodziców zastępczych i adopcyjnnych. Zgłoszenia na podstawie ankiety.

Ankieta tutaj

Warsztat bazowy umożliwia specjalistom udział w modułach zaawansowanych. Moduły te przeznaczone sa dla osób pracujących terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Warsztat bazowy to dwa spotkania dwudniowe. Program szczegółowy  jest opisany w zakładce Przywiązanie - szkolenie bazowe.

Moduły zaawansowane:

 • Trening pracy własnej – na bazie treningu interpersonalnego analiza własnego stylu przywiązania - trening 40 godzin Jest to propozycja dla specjalistów, którzy mają za sobą warsztat bazowy i chcieliby lepiej zrozumieć wlasny styl przywiązania, własne sposoby regulacji emocji i wpływ schematów związanych z WMO na własne zachowania. Może być to inspirujące dośwaidczenie i kluczowe dla prowadzenia swoich działań w obszarze zawodowym.
 • Koszt szkolenia: 1950 zł

Ankieta tutaj

          Superwizja pracy własnej z młodzieżą i dziećmi.

          Oferta superwizji jest skierowana do psychologów dziecięcych pracujących na codzień z dziećmi i młodzieżą.       

          Superwizja prowadzona jest w paradygmacie przywiązania. W zajęciach superwizyjnych biorą udział ci specjaliści,

          którzy mają za sobą szkolenie bazowe z przywiązania i trening pracy własnej.

          Koszt za godzinę superwizji: 250 zł

          Istnieje możliwość superwizji przez skypa, a także superwizji grupowej. Koszt superwizji grupowej ustalany jest z daną grupą

          uczestników i jest zalezny od ilości uczestników i planowanej liczby godzin.

 • Jak rozumieć zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych stylach przywiązania – analiza studiów przypadków.  

          Superwizja przypadków własnych - warsztat 20 godzinny.

          Koszt 750 zł

 

 • TRAUMA WCZESNODZIECIĘCA – jak pracować z traumą rozwojową małych dzieci – warsztat 25 godzinny 

Zapisy 2020  - Ankieta tutaj

 

 • NEUROPSYCHOLOGIA PRZYWIĄZANIA - neuropsychologiczne reprezentacje stylów przywiązania i regulacji emocji - warsztat 20 godzinny.

Ankieta tutaj

 • Zaburzenia seksualne w paradygmacie przywiązania – warsztat 30 godzinny.
 • Rozwój tożsamości w paradygmacie przywiązania – warsztat 20 godzinny.
 • Diagnoza różnicowa autyzmu i zaburzeń przywiązania u dzieci – warsztat 20 godzinny 

Zapisy 2020  - Ankieta tutaj

 • Diagnoza preautyzmu – ocena ryzyka autyzmu u małych dzieci. - warsztat 20 godzinny.

Zapisy 2020  - Ankieta tutaj

Szkolenie z zakresu neurorozwoju:

 

Szkolenie z zakresu neurorozwoju dzieci jest przeznaczone dla psychologów dziecięcych, fizjoterapeutów, pedagogów i terapeutów SI. Jego celem jest pogłębienie wiedzy osób pracujących z dziećmi w zakresie stymulacji OUN i porawy ich rozwoju. Moduły te stanowią jeden blok edukacyjny i nie ma możliwości wybierania poszczególnych zajęć. Zajęcia uwzględniają specyfikę terapii dzieci z FASD.

Plan zajęć:

1. Trening pracy własnej – 40 godzin

2. Trening rozumienia zachowań dzieci w tym zachowań kompensacyjnych – 30 godzin

3. Stymulacja w zakresie układu czucia – 20 godzin

4. Praca nad nadmierną aktywacją reakcji alarmowej u dzieci – 20 godzin

5. Stymulacja w zakresie rozwoju ruchowego – wzorce motoryczne odruchów dziecięcych- 40 godzin

6. Stymulacja funkcji wyższych – 40 godzin

7. Praca nad regulacją emocji dzieci z problemami neurorozwojowymi – 30 godzin

8. Genetyczne uwarunkowania neurorozwoju dzieci – 20 godzin

9. Planowanie terapii – 20 godzin.

10. Superwizja pracy własnej – minimum 30 godzin.

 

Istnieje możliwość odbycia stażu szkoleniowego podczas specjalistycznego turnusu terapeutycznego dla dzieci z FASD. Obóz trwa 10 dni i odbywa się co roku w Węgierskiej Górce. Dotychczas w turnusie terapeutycznym wzięło udział 375 dzieci z FASD i ich rodziców. Na turnusie dysponujemy kilkoma miejscami stażowymi.

 

Uwaga!

Przyjęcia na szkolenia neurorozwojowe po wypełnieniu ankiety, po rozmowie kwalifikacyjnej i po uczestnictwie w treningu pracy własnej. Ostateczne przyjęcie na szkolenie po treningu pracy własnej

 

Zapisy 2020  - Ankieta tutaj

 

WEBINAR  pt. Terapia dzieci z FASD - dlaczego różni się od terapii innych zaburzeń neurorozwojowych
Ankieta tutaj