Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

item Centrum Psychologiczne » oferta - Diagnoza i Terapia Neurorozwoju dziecka


 

Diagnoza noworodków skalą NBAS®

Skala opracowana przez lekarza pediatrę T. Brazeltona jest niezwykłą pomocą dla dzieci i rodziców. Pozwala wykonać poszerzoną obserwację dziecka podczas wizyt domowych i spotkań w poradni. Skala służy do oceny bardzo małych dzieci od 0 do 7 tygodnia życia. Daje więc szansę poznania dziecka na starcie. Skala Brazeltona NBAS to doskonałe narzędzie pozwalające na wnikliwą obserwację funkcjonowania nowonarodzonego dziecka, rozumienie jego komunikatów, a także właściwe interpretowanie ich i adekwatne zaspokajanie potrzeb maluszka. Badanie skalą NBAS to doskonały czas na rozmowę z rodzicami dziecka. Wyjaśnienie obaw związanych z opieką, zadanie pytań, zyskanie poczucia pewności w opiece nad dzieckiem.

Ponieważ na badanie jest niewiele czasu – od urodzenia tylko 7 tygodni – dzieci na to badanie są zapisywane po wysłaniu SMS o treści NOWORODEK NBAS na numer tel. 605 30 45 30

Koszt badania 200 zł

Uczestnicy zajęć w Szkole Rodzenia – Koszt 150 zł

 

Diagnostyka neurorozwojowa dzieci

Diagnoza neurorozwoju to ocena procesów sensoryczno-motorycznych dziecka. Brak dojrzałości w odbiorze bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych, w procesach równowagi i w schematach rozwoju motorycznego może skutkować trudnościami funkcjonalnymi.

Prawidłowy rozwój w tym zakresie jest potrzebny do wykonywania takich czynności jak: rysowanie, pisanie, mówienie, liczenie. Wiele trudności szkolnych może być zależna od niedojrzałości procesów neurorozwojowych. Doktor Teresa Jadczak-Szumiło na podstawie praktyki klinicznej i badań nad rozwojem dzieci opracowała protokół badania neurorozwojowego